Downloads / Dokumente

All JFG Dokumente Teamausstattung BFV Dokumente Versicherungen

01 Corona-Schutzkonzept V1.5

Downloaded 89 times.

01a1 Anlage 1a – Dokumentation Training

Downloaded 41 times.

01a2 Anlage 1b – Dokumentation Trainingsspiel

Downloaded 1 times.

01b1 Anlage 2a – Betriebsanweisung Flächendesinfektion

Downloaded 9 times.

01b2 Anlage 2b – Betriebsanweisung Handdesinfektion

Downloaded 7 times.

01c Anlage 3 – Anerkennung Schutzkonzept & Datenschutz

Downloaded 98 times.

10 Satzung

Downloaded 89 times.

11a Datenschutzordnung

Downloaded 71 times.

11b Anerkennung Datenschutzordnung

Downloaded 140 times.

12 Checkliste Anmeldung Junioren

Downloaded 144 times.

12a Beitragsordnung

Downloaded 40 times.

12b Beitrittserklärung Juniorenspieler

Downloaded 130 times.

12c Beitrittserklärung (Nicht Juniorenspieler)

Downloaded 46 times.

13a Einwilligungserklärung BFV-PassOnline

Downloaded 127 times.

13b Zusatzerklärung BFV für unter 13jährige

Downloaded 94 times.

13c Einwilligung zur Selbstregistrierung

Downloaded 104 times.

14 Kontaktdaten

Downloaded 166 times.

21 JAKO Katalog

Downloaded 98 times.

22 Teamausstattung Spieler Saison 19/20

Downloaded 229 times.

23 Teamausstattung Trainer Saison 19/20

Downloaded 130 times.

24 Bestellformular Cap JFG Wertachtal

Downloaded 55 times.

31 BFV Jugendordnung

Downloaded 13 times.

32 BFV JFG-Richtlinien

Downloaded 10 times.

33 BFV Passantrag Junioren

Downloaded 126 times.

34 Online-Abmeldung durch aufnehmenden Verein

Downloaded 37 times.

35 Abmeldung vom Spielbetrieb

Downloaded 53 times.

41 Schadenmeldung Sportunfall

Downloaded 14 times.

42 Schadenmeldung Sporthaftpflicht

Downloaded 10 times.

43 Schadenmeldung Kfz-Unfall

Downloaded 10 times.